วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ทำไมถึงแก่เร็วกว่าวัย


รายงานการศึกษา ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ที่มีอายุเก่าแก่ฉบับหนึ่ง The Lancet ได้รายงานการศึกษาวิจัยของคุณหมอ Tim Spector และทีมงานจากโรงพยาบาล St. Thomas' Hospital ในเมือลอนดอนประเทศอังกฤษพบว่า "การสูบบุหรี่" และ "การอ้วน" เป็นตัวการทำให้แก่เร็ว โดยได้ศึกษาเซล์ในผู้หญิงที่สูบบุหรี่ และเป็นโรคอ้วนดูมีอายุมากกว่าของจริง เกือบ 10 ปี และนอกจากจะทำให้แก่เร็วขึ้นและยังทำให้อายุสั้นลงอีกด้วย ทั้งนี้บุหรี่และไขมันที่มีอยู่ในร่างกายมากเกินไป จะไปเร่งอัตราการทำลายดีเอ็นเอ ดังนั้นความอ้วนจะทำให้คนๆ นั้นจะแก่กว่าอายุจริงๆ ถึง 9 ปี ขณะที่ การสูบบุหรี่จะทำให้แก่ไปเป็นเวลา 4 ปีครึ่ง แต่หากสูบบุหรี่วันละซองเป็นเวลานานถึง 40 ปีก็จะทำให้แก่เร็วไปอีกกว่า 7 ปีครึ่งทีเดียว

ผลของอายุของเซลของคนเรากับลักษณะภายในเซลนั้น ได้มีการค้นพบว่าส่วนปลายสุดของดีเอ็นเอของโรคโมโซมที่เรียกว่า เทโลเมอเรส (telomeres) จะมีขนาดสั้นลงทุกครั้งที่เซลมีการแบ่งตัว ถ้ายิ่งแบ่งตัวมากก็จะยิ่งสั้นลง และหากคนเรามีอายุที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย เทโลเมอเรสก็จะยิ่งสั้นลงๆ

จากการศึกษาในครั้งนี้ นักวิจัยได้ศึกษาในผู้หญิงกว่า 1122 คนที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 76 ปี โดยพบว่าความยาวของเทโลเมอเรสจะลดลงตามอายุคนเราอย่างสม่ำเสมอ และยังพบอีกว่าคนที่อ้วนจะมีเทโลเมอเรสที่สั้นกว่าคนที่ผอมอย่างชัดเจน และคนที่สูบบุหรี่ก็จะมีเทโลเมอเรสที่สั้นกว่าเช่นกัน

โดยสรุปแล้วการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยหลักที่สำคัญ 2 ปัจจัยคือ ความอ้วนและการสูบบุหรี่ จะส่งผลร้ายต่ออายุไขของคนเราอย่างชัดเจน และที่สำคัญยังส่งผลให้คนเหล่านั้นดูมีอายุมากกว่าที่ควรจะเป็น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น